Autisme

gecertificeerd in lesgeven aan mensen met autisme, ADHD of verwante eigenschappen

Ervaringsdeskundigen

Wij zijn gecertificeerd in het lesgeven aan mensen met autisme, ADHD of verwante eigenschappen. Onze instructeurs zijn ervaringsdeskundigen. De leerlingen zijn vaak even bekwaam als iedereen om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het absoluut goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Leerlingen

Wat leerlingen met autisme, ADHD of verwante eigenschappen zien, horen, ruiken, proeven en voelen wordt op een iets andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Tijdens de rijlessen kan het autisme gaan opvallen en er kunnen vertragingen ontstaan in de leergang. Hierdoor hebben deze leerlingen vaak net wat meer rijlessen nodig dan de gemiddelde leerling.

Autisme & ADHD

Autisme, ADHD of verwante eigenschappen zie je niet altijd aan de buitenkant en daarom is het wenselijk dat aangegeven wordt als een leerling autisme, ADHD of verwante eigenschappen heeft. Dan kan daar rekening mee gehouden worden. Niet iedereen vertelt het van tevoren. Als er tijdens de les kenmerkende zaken worden ondervonden, dan kan de instructeur hierover vragen stellen.

Wij kunnen vragen stellen als er tijdens de les kenmerkende zaken worden ondervonden

• Waarover worden zorgen gemaakt?
• Wat gaat goed en wat minder goed gaat?
• Wat zit de leerling in de weg?
• Waar zou verandering in moeten komen?
• Hoe kan Autorijschool de Toekomst helpen bij die veranderingen?

Gezondheidsverklaring

Wanneer er sprake is van autisme, ADHD of verwante eigenschappen, is het verstandig om de gezondheidsverklaring al in te vullen vóórdat de leerling begint met de rijopleiding.
De procedure die moet worden gevolgd wordt uitgelegd via deze LINK. Hier wordt onder ander ook uitgelegd hoe de gezondheidsverklaring ingevuld moet worden.